Zasvěcení andělů

Poznej sílu Lásky...

Chceš se s anděly propojit?

Andělské energie jsou velmi silné a léčivé. Mnoho lidí jejich krásnou energii dokáže cítit naplno. 

Andělské léčení REIKI

Andělské Reiki je nádherný systém, který Ti umožní cítit lásku nejvyššího cílení. Napojením na tento ucelený systém se staneš mistrem a naučíš se a anděly nejen komunikovat, ale také využívat jejich pomoci při léčení. Andělé se stanou Tvým světlým stínem a budou Ti kdykoliv plně k dispozici. Tento učební systém nabízí velice rozsáhlé učební manuály v každém stupni, kde se o těchto nádherných bytostech lásky dozvíš vše. 

I. stupeň

Při prvním stupni zasvěcení se naučíte: jak andělé vypadají, kdo je anděl strážný, o co je můžeme žádat, jak se s nimi spojit, jak je slyšet, andělské řády a jejich hierarchie, ovládneme andělské písmo, odhalíme jméno našeho anděla strážného, naučíme se andělskému léčení, uvolňovat karmu a sliby minulého života, naučíme se barevnou andělskou ochrnu, psaní andělských peticí, invokační a evokační rituály, vyrábět svěcenou vodu, posvěcovat a nabíjet předměty, povíme si něco o andělských číslech, rozpoznáme pozemské anděly a také obdržíte věčné andělské světlo atd.

Součástí zasvěcení jsou obsáhlá skripta v PDF a certifikát

II. stupeň

Při druhém zasvěcení se naučíte: léčení světlem, používání symbolu Boží Světlo, pojem Já Jsem, odvádění přivtělených duší, odpoutávání na dálku, povíme si o typech přivtělených duší, energie sedmi paprsků, používání fialového plamene k léčení, obdržíte důležité symboly a naučíte se vytvářet vlastní, zaměříme se i na meditaci atd.

Součástí zasvěcení jsou obsáhlá skripta v PDF a certifikát

III. stupeň

Při třetím zasvěcení se stáváte Mistrem/Učitelem: naučíme se čistit auru, pracovat s vizualizací světla a dýchání, rozšířené techniky bílého světla, energetické čištění, automatické psaní a jeho symboly, jak předávat věčné světlo a zasvěcovací postup pro další osoby.

                                          Zasvěcení provádí certifikovaný Mistr/Reiki                                                      www.anabellaweb.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Archandělé - sedm paprsků lásky

Propoj se s těmito energiemi a poznej sílu velkých vládců nebes...

Archandělé se nacházejí na vibračním paprsku, který zahrnuje různé energetické úrovně, od Země k blízkosti Jednoty, spojení k Božskému bytí. Např. Tak jako je energie A. Michaela na úrovni Země silná a jasná, s barvou tmavě modrou nesoucí jeho meč. Na vysoké úrovni je Michaelova energie láskyplná, jemná a téměř bílá.

Archandělé nikdy neopustili Jednotu a připadá jim snadné uvědomovat si své pravé bytí.

Když u člověka uvolňují blokády, ty se velmi rychle rozpouští a zmizí. A. nechápou proč si vše tak ztěžujeme a bereme často zpět uvolněné vzory postojů a myšlení. Pomáhají nám rozpomenout se proč tady na Zemi jsme, co je naším úkolem, co je naše pravá podstata bytí, náš původ, ukázat cestu k Jednotě, abychom opět mohli rozzářit světlo uvnitř sebe sama.

Energie Archandělů je založena na evropské tradici, jejíž kořeny sahají až k Atlantidě. Vesmír obsahuje sedm kvalit energií, které sledují božský plán a formují systém, jehož jsme my součástí. Sedmička je magické číslo, vždy znamenalo nějaké spojení s tajemnem, léčením a rozvojem našich vnitřních sil.

Známe 7 archandělů, 7 hlavních planet, 7 čaker, 7 dní v týdnu, 7 oktáv, 7 barev duhy, 7 úrovní poznání...

Archandělská sedmička jsou staviteli naší sluneční soustavy, pracují se živly a vytváří náš hmotný svět. Vše ve vesmíru je v pohybu, postupně se zvyšují jednotlivé vibrace a mění se i energie Archandělů. Jde o transformační proces, týkající se celého lidstva. Měníme své myšlení a tím měníme i vše okolo nás. Pokud vyzařujeme čistotu svého záměru a poslechneme hlas své intuice, podle toho nás Archandělé posunují vpřed.

Každý Archanděl má sobě vlastní vyzařování, které pro nás souvisí s vibracemi určité barvy, kvalitou určitých emocí a pocitů. Tak, jak se seznamujeme s jednotlivými Archanděly blíže, začínáme vnímat jejich vyzařování a stále jasněji a srozumitelněji rozumíme jich působení v našem životě.

                                           1. Archanděl Uriel první paprsek mír                                                                                              2. Archanděl Gabriel druhý paprsek čistota                                                                                  3. Archanděl Jofiel třetí paprsek pravda                                                                                        4. Archanděl Rafael čtvrtý paprsek soucit                                                                                  5. Archanděl Michael pátý paprsek odvaha                                                                                  6. Archanděl Raziel šestý paprsek síla                                                                                         7. Archanděl Zadkiel sedmý paprsek čistota


Paprsek archanděla Uriela

Tento rubínový paprsek soucitu archanděla Uriela vnáší božské vibrace do hmoty a blahodárně působí na srdeční čakru. Podporuje duchovní život, lásku, hledání pravdy apod.

Praktické využití této energie se používá: když cítíte slabost a jste bez energie, k posílení důvěry, radosti ze života, při tvořivosti, k dosažení úspěchu v práci nebo obchodu, k nalezení odvahy a uskutečňování vizí. Výborně pozvedá spirituální vědomí a posiluje léčitelské schopnosti.

Paprsek archanděla Chamuela

Nádherný růžový paprsek archanděla Chamuela přináší uklidňující energii, která proniká do každé buňky. Hlavním smyslem tohoto paprsku je láska, soucit, vděčnost a ctnost.

Praktické využití této energie: když se utápíte v emocích a depresích, když se cítíte nemilováni nebo osamělí, když řešíte oblasti vztahové nebo napětí v zaměstnání.

Paprsek archanděla Zadkiela

Tento majestátní fialový paprsek čistí především 7. čakru. Jeho energie je očistná a uklidňující. Spolu s paprsek do nás vstupuje láska, která hraje důležitou roli při transformaci z nižšího vědomí do vědomí vyššího. Uvolňuje nás proto od pozemských starostí, abychom se mohli osvobodit.

Praktické využití tohoto paprsku: duchovní růst a transformace, očista karmy, opětovné uvedení svého života do souladu s životním plánem, při pocitech méněcennosti, když nechceme vidět blokující zkušenosti, když máme zatmění.

Paprsek archanděla Rafaela

Tento smaragdový paprsek je velmi silná energie, která aktivuje třetí oko. jeho hlavní náplní je léčení a uzdravování, láska, pokora a čistota srdce.

Praktické využití tohoto paprsku: k léčení a uzdravování a to jak fyzických tak duševních nemocí, k regeneraci a omlazení. odstraňuje omezující názory a myšlenkové formy.

Paprsek archanděla Gabriela

Tento paprsek se mísí se všemi barvami a vytváří barvu zářivě bílou, která neuvěřitelně pozvedá božství ve všech bytostech. Rozpouští blokády a bolesti srdeční čakry.

Praktické využití paprsku: pro navázání kontaktu s vnitřní moudrostí, přístup k jiným rovinám vědomí, čistí a posiluje všechny čakry. Pomáhá při stagnacích, uzdravení vnitřního dítěte, pochopení snů, vizí a vnitřních obrazů, silně posiluje intuici.

Paprsek archanděla Jofiela

Tento zlatožlutý paprsek je paprskem Osvícení. Přináší Boží Světlo a usnadňuje přístup k jiným rovinám vědomí, čistí a posiluje všechny čakry. Umožňuje vedení po naší duchovní cestě.

Praktické využití paprsku: když v něčem nemáme jasno, když jsme zmateni, když se chceme učit nebo máme s učením potíže, když nedokážeme rozlišit pravdu od nevědomí, posiluje náš kontakt s intuicí a vnitřním hlasem, pomáhá s pochopením.

Paprsek archanděla Michaela

Safírově modrý paprsek archanděla Michaela čistí a léčí naše čakry. Ztělesňuje lásku, pravdu, pokoru, trpělivost a dokonalost bytí. Jeho hlavním významem je ochrana prostřednictvím Vyššího Světla. Vede nás cestou mírnosti a trpělivosti.

Praktické využití Michaelova paprsku: ke stabilizaci aury, ve všech situacích kde potřebujeme ochranu, když se cítíme v ohrožení, při vyčerpanosti, při nočních můrách, pri potřebě se osvobodit od cizí energie, k očištění, k očistě místa, k terapeutické práci, k osvobození od karmických pout a omezení.

Zasvěcení do paprsků může absolvovat kdokoliv bez předchozích energetických zkušeností. Napojením na paprsek se Vám otevře silné kontaktní spojení  s vybraným  archandělem.

                                         Zasvěcení provádí certifikovaný Mistr/Reiki                                                www.anabellaweb.cz


Zasvěcení ( iniciace ) se provádí ve smluvený termín a čas. Každý klient předem obdrží učební skripta a po absolvování iniciace  certifikát v pdf. Zasvěcení lze absolvovat jednotlivě nebo jako celek.