Program COVID - 19

Nemoc je negativní emoce...

Duchovní vhled - COVID- 19


V současné době se všichni nacházíme v pandemické vlně doslova nekonečného působení tohoto virového onemocnění. Všude vládne panika a únava z nekonečných vládních opatření. Společnost je rozdělena do mnoha válčících táborů. Máme velice ztížené podmínky k životu. Hroutí se ekonomika i sociální postavení našich dětí. Stále více a více lidí propadá depresím, nejistotě a strachu, ale co s tím? Proč se toto vše děje a kdy bude konec? Toto jsou otázky, které si pokládá každý z nás a odpovědi se velmi liší v návaznosti na naší víru. My Vám nyní nabízíme možnost nejen duchovního pochopení, ale také možnosti jak se ochránit. 

My se nyní podíváme na tuto problematiku z duchovního pohledu.

Planeta Země se nachází v různých stupních svého vývoje, jako každý z nás. Má své cykly a vibruje. V roce 2012 se hovořilo o konci světa, lidé s úžasem, co se stane očekávali tolik předpovídaný zlom. Dařilo se různým konspiračním teoriím, a nakonec se nestalo nic. Tedy nic, co by bylo vidět, co by se dalo uchopit nebo zaznamenat. Ale každý alespoň minimálně duchovní člověk věděl nebo tušil, že změny nemusejí být rukou a zrakem změřitelné. 21.12.2012 skončil evoluční cyklus a nastala nová éra vývoje, kde planeta Země převibrovává a stává se z ní hvězda. Přirozeně spolu s ní v tomto důležitém kroku musí souznít i každý z nás. Kde je cílem vzestupu aktivovat Merkabu, každého člověka a tím obnovit ztracené duchovní schopnosti nás všech.

Když se na to podíváme jako na celek a uvědomíme si, co se tedy opravdu děje a jaký to na nás má vliv, tak si zákonitě musíme říci mnoho společných poznatků, které však mohou pocházet z různých cest. Cest individuálního vědomí každého z nás. Ale v cíli se shodujeme všichni!

Vývoj člověka, který vede k vyššímu poznání se zasekl a stejně tak se zaseklo mnoho lidí v určitém stupni vývoje, kde se takový člověk stále žene za hmotou, za vlastněním, a to bez ohledu na přírodu a také na sebe samého. Takový člověk chce žít podle fyzických zákonů a naprosto nerespektuje skutečnou podstatu bytí a také covidového působení, protože je naprosto nevidí. Demonstruje proti opatřením, chová se nezodpovědně, viní všechny kolem sebe, nenese zodpovědnost za druhé, a proto jí nemá ani sám k sobě. Tím vlastně bojkotuje druhé lidi a také zasahuje nevědomě do jejich vůle a to tím, že pokud se jeden chce chránit a dělá pro to vše a druhý se chová nezodpovědně, porušuje současné standarty, pak se jedná bezesporu o neduchovně vyzrálého člověka žijící v těžké hmotě, který vědomě porušuje duchovní zákony a dopouští se zásahu do vůle druhého člověka.

Dále dochází k masivnímu nárůstu zájmu o duchovní nauky a zasvěcení do různých energetických systémů. Lidé si uvědomují důležitost souznít s přírodou, nacházejí někdy až zpřetrhané vazby se svoji rodinou, na základě nedostatku času. Spirituálně se vyvíjí a snaží se najít podstatu nejen svého původu, ale také svého uvědomění. Od roku 2012 se podle statistik tento vzestup zájmu zmnohonásobil. Tato skupina lidí si uvědomuje, co nám naše matka Země sděluje a také následuje její kroky a tím se stává více a více uvědomělým, a to jej posouvá ke zvyšování vibrací a duchovnímu růstu.

Každý by se měl zamyslet nejen nad svojí životní cestou, pro kterou je nyní nejlepší a ta správná doba, ale také nad tím, jaký život si přeje mít.

Covid tady bude, protože je prostředníkem k planetárnímu vzestupu a buď do tohoto "vlaku" procesu vstoupíme nebo ne. Ten, kdo pojede směr vzhůru, ten najde uklidnění a lásku. Ten, kdo bude vše sabotovat, bude žít ve strachu a strach vede k nemoci - ten zůstane v tomto stavu vývoje bez možnosti se posunout, bez možnosti pochopit.

Hlavním prostředníkem této pandemie je emoce strachu. Strach je velmi silná negativní emoce, která začne-li ve své síle plné působit, oslabí naše přirozené aurické schopnosti obrany. Jakmile si pustíme strach, beznaděj, výčitky a podobné těžké emoce do své mysli, začneme vibrovat na rovině covidu a je pravděpodobné, že onemocníme. Onemocníme, protože se s nemocí ztotožníme a zákon říká, že stejné přitahuje stejné!

Co tedy můžeme udělat v této svízelné situaci?

Můžeme pracovat na svém energetickém vzestupu. Můžeme si vyčistit své energetické řečiště - meridiány, čakry a aurická těla od těžkých emocí a dále je udržovat stabilními a zdravými. Toho dosáhneme následujícími způsoby:

1, srovnáním životní energie

2, meditací

3, duchovními cviky

4, užitím Bachových esencí

5, zvyšováním duchovního uvědomění

6, duševní hygienou

Kurz zvýšení osobních vibrací

V tomto kurzu se naučíte odstranit z těla strach, najít místa v těle, kde se může negativní energie shromažďovat. Projdeme si možnosti duševní hygieny spolu s cvičením této metody.

Součástí kurzu obdržíte diagnostiku svého čakrového systému formou PDF obrázku, zacelení aurických trhlin a nastavení aurické ochrany. Tímto procesem se zvýší Vaše přirozená obranyschopnost vůči negativním vlivům. Dále celým kurzem v rozsahu 20 stran A4 projdete technikami, které Vás posílí a nabídnou značný ochranný štít. 

Bachovy esence v boji proti COVIDU - 19 

Bachovy květové esence jsou prvotřídní svým originálním složením, při negativních emocích, které pandemie COVID - 19 vyvolává. Tyto esence srovnají naše emoční vytížení a naladí nás do pozitivnějších stavů. 

V nabídce jsou míchané esence pro dospělé, ale také pro děti všeho věku, kde svým složením dětem zharmonizují jejich emoce při současném vypětí jako je: sociální distanc, nesoustředění, pocity osamocení apod. 


Po odeslání objednávky zašleme platební podklady a další informace.