Příčiny nemocí

Základem všech tzv. ne-mocí jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i ty nevědomé a skryté. Negativní emoce a nezpracované křivdy, které v sobě nosíme dlouhá léta často způsobují akutní zdravotní potíže a emoční stres. Je několik základních skupin emocí, které ovlivňují biologii těla. První skupinou jsou emoce zlosti - hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist. Další skupině negativních emocí dominuje smutek, a patří tam žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, nízká sebedůvěra, zoufalost.

Nemoc je vlastně řeč duše, kdy nám duše sděluje, že něco není v pořádku. Pokud se na ní díváme jako na nepřítele, nemoc zůstává a sílí. Však pokud se na nemoc podíváme s hlubším pohledem a porozumíme její řeči, pak se můžeme vyléčit protože ve chvíli uvědomění, nemoc ztrácí svoji podstatu.


Seznam nejčastějších nemocí a jejich duchovní analogie

Akné

Obtíže s navazováním kontaktů, tělesné problémy, duchovní znečištění.
Alergie

Přecitlivělost, agrese, obrana, výbojnost, strach ze života.
Alkoholismus

Hledání sama sebe, pocit přetížení, nedostačující pohotovost čelit životním problémům.
Artritida

Nedostatečná pohyblivost, nepoddajnost, svéhlavost, chybějící vřelost, tělesné normy a omezení.
Artróza

Duchovní i duševní deformace, deformace duševního bytí, špatné chování, těžkopádnost.
Astma

Potlačené dominantní požadavky, potlačená agrese, neklidná potřeba svobody.
Bolest

Nepřehlédnutelné varování, věnovat pozornost poselství těla, ale také možnost změny. Znamení toho, že je něco nahromaděno nebo zablokováno.


Bolest hlavy - migréna
S něčím si lámu hlavu. Napětí, přespříliš přemýšlení a myšlenkové aktivity, přehnaná ctižádost, příliš mnoho chtění. 


Bolest ucha
Neprožitý vnitřní konflikt, chybějící poslušnost. Výzva víc poslouchat vnitřní hlas. Dopřávám příliš mnoho sluchu druhým.


Cestovní nemoc
Chybějící pohotovost nebo schopnost odejít. Neuvědomělá tendence všechno kontrolovat, pocit odevzdanosti, nemožnost úniku.


Cukrovka
Neuskutečněná schopnost mít rád, zklamání, pocit vnitřní bezvýznamnosti. Výzva mít se víc rád a prožívat život lépe.


Deprese
Jsem pod tlakem, nejsem sám sebou, nepřipouštím si své pocity, ve skutečnosti nežiji.


Dětské nemoci
Proces přizpůsobování se světu, kroky k dospělosti, vypořádávání se se skutečnostmi.


Dna
Nepružné uvědomování si sama sebe, výzva odložit své panovačné dominantní návyky, jít do sebe.


Frigidita
Příliš mnoho kontroly a sebeovládání, potlačené a neuvědomělé vzory chování, odmítání a nevůle podlehnout.


Chronické potíže
Duševní neschopnost nebo nechuť přijmout kritiku, agrese, neschopnost uvolnění.


Impotence
Strach, požadavek na velkou výkonnost, pocity viny, nezkušenost, falešná očekávání, nejistota, ztráta porozumění.


Infekce
Náhlý, nevědomý rozklad. Výzva věnovat se jedné věci, rozhodnout se a být důsledný.


Koktání
Strach z nahromaděných pocitů, živočišných, pudových, tělesných. Touha po ovládání.


Kolika
Strach stát za svým názorem, nedostatek průbojnosti, vyhýbání se sporům.


Kousání nehtů
Vnitřní napětí a agrese. Poukaz na domnělé nebo skutečné nespravedlivé jednání, nevyřešené spory.


Kožní vyrážka
Výzva více se zabývat sám sebou, něco mě "svědí", co už nechce být dál potlačováno.


Křečové žíly
Vytrvalé lpění na nějakém stanovisku, chybějící pružnost a šíře záběru, vnitřní odmítání dané situace.


Lišej
Hledání blízkosti a náklonnosti, strach zranit se, ochranný pancíř. Výzva vylézt ze své ulity.


Mdloby
Vyčerpanost, neschopnost jednat, útěk k nezodpovědnosti, snaha vyhnout se situaci, přetěžování.


Mrtvice
Některá číst žití je umrtvena, emoční nezpůsobilost nebo nevůle. Neschopnost vidět potřeby života, odmítnutí.


Menstruační potíže
Odmítání ženskosti, nedostatečná otevřenost pro něco nového, strach z odpovědnosti.
Výzva k řešení svého omezeného vědomí.


Nadýmání, plynatost
Konfrontace s něčím nepřijatelným, vnitřní tlak proti odporu, nedostatečná tolerance.


Nachlazení
Výzva zabývat se více sám sebou, nepouštět k sobě cizí a falešné.


Nedoslýchavost
Touha vnímat jenom příjemné odstíny života. Nechtít slyšet.


Nehody
Ztratil jsem oporu, dostal jsem se na šikmou plochu, byl jsem vyhozen z kolejí, chybějící harmonie se sebou samým.


Nechutenství
Touha osvobodit se od všeho špatného. Vysoké ideály, odmítání vztahů a vazeb.


Neplodnost
Nepřipravenost obětovat část své svobody. Strach z  odpovědnosti. Rozu a cit nejsou v harmonii, nejsou jednotné.


Nervozita
Strach, stres, přetížení strach z následků, špatná výživa, vnitřní napětí, nedostatek vnitřního klidu a míru.


Nespavost
Strach, nesprávné vidění sama sebe. Je nutné naučit se uvolněnosti, obětavosti.


Nevolnost a zvracení
Přání raději něco nevidět. Z něčeho se mi dělá na zvracení, nejsem v souladu s okolím. Obrana, odmítnutí.


Nízký krevní tlak
Chybná konfrontace s konflikty, malá dynamičnost a aktivita. Vyhýbání se situaci.


Noční pomočování
Pláč duše, protest proti špatnému zacházení a špatnému stavu, nadměrně velký vnitřní tlak.


Ochablost vazů

Poškodil jsem se velkou ústupností, citlivostí, neodpuštěním.


Ochraptělost

Ztráta schopnosti vyjadřovat se. Pocit bezmoci, pocit, že už nemám co bych řekl, vnitřní konflikt. 

Padání vlasů

Vyčerpanost, chybějící životní síla, podvýživa, přetížená psychika.

Pálení žáhy

Odmítnutí, agrese, zlost, konfrontace s nepříjemnou situací, bojácnost.

Paradentóza

Chybějící vnitřní opora, přecitlivělost, neschopnost, chybějící důvěra. Výzva vzchopit se.

Parkinsonova nemoc

Jsem v rozporu s vůlí v životě. Konfliktní situace bez výhledu na řešení, chci ze sebe něco setřást, něčeho se zbavit. 

Pásový opar

Volám o pomoc. Potřebuji a hledám dotyk. myšlenkový a pocitový začarovaný kruh. 

Pocit méněcennosti

Přesvědčení, že nejsem hoden toho, abych byl milován, chybějící láska v sobě samému, negativní obraz sebe. výzva k poznání toho, kdo vlastně jsem.

Polykací potíže

Chybějící pohotovost akceptovat určité okolnosti, odmítání skutečnosti.

Poruchy krevního oběhu

Nedostatek energie, ztráta vnitřní motivace, nechuť, odpor, nebo lhostejnost, ztráta radosti, odmítání zodpovědnosti.

Poruchy srdečního rytmu

Vypadl jsem ze svého rytmu. rozum a cit nejsou v rovnováze. Jsem trochu odstrčený a nepoddajný. 

Potíže s prostatou

Znamení vnitřního napětí. Nemůžu tak jak bych chtěl, nemůžu dostát svému mužství.

Potíže se šíjí

Poukaz na tvrdošíjnost, umíněnost, tvrdohlavost, duševní nepohyblivost.

Potíže se žlučníkem

Hněv a agrese, zalknutí. Tvrdošíjně stát na svém.

Potíže stáří

nevyřešené životní úkoly, chybějící životní úkol, hříchy z mládí.

Potrat

Nevědomé a potlačené odmítnutí, odmítnutí odpovědnosti, strach ze změny.

Průjem

Strach, neschopnost nebo nevůle vyrovnat se s věcmi. nedostatečná pružnost.

Rakovina

Nedoceněná osobní situace, snížená obranyschopnost, vnitřní izolace. Bujení negativních pocitů.

Roztroušená skleróza

Izolace následkem zatvrzelosti, dominantní postoje a požadavky. Odmítám části svého bytí, bráním v přístupu k němu. Obtížné myšlení. 

Revma

Agresivní impulsy vedou ke svalovému napětí. nahromaděný vztek, zlost, agrese, hořkost, pomstychtivost, vnitřní zábrany.

Slepota

Výzva k posílení vnitřního zraku. Výzva vidět skutečnost.

Srdeční infarkt

Následkem vnitřních zábran nemůže život probíhat nerušeně a volně. Těžká hlava. je potřeba více naslouchat svému srdci a svým pocitům.

Strach

Malé sebevědomí, nevyřešené životní úkoly, chybějící vědomí sama sebe.