O andělech

Sem vložte podnadpis

Kdo jsou Andělé?

Celým životem nás provázejí andělé. Toto slovo slyšel určitě každý z nás. Většina z nás si jej dokáže i představit ať už v ně věří nebo ne. Toto slovo pochází původně z řečtiny (agghelos) a má obecný význam pro posla, pomocníka nebo vyslance. Až později toto slovo získalo význam v náboženství, kde je tímto označována nadlidská bytost, něco jako prostředník mezi nebem a zemí.

Další výklad tohoto slova je ze staroegypštiny (anchel). V překladu znamená anch - život a el - světlo Boží.

I když mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří konkrétně k žádnému. Jsou to necírkevní bytosti. Nejsou vázáni k žádnému náboženství, i když je spousta náboženství používá. Proto není nutné při práci s anděly měnit své názory případně víru.

Andělé jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou nám ochotny na požádání účinně pomáhat v našem běžném životě (při zkouškách ve škole, při komunikaci s ostatními, při léčení, při relaxaci, při ochraně před negativními vlivy a v mnoha dalších situacích). Jejich možnosti jsou velmi rozsáhlé, ale i oni, jako vyšší duchovní bytosti, respektují naši svobodnou vůli. To znamená, že nám nemohou pomoci, a zasáhnout, pokud je nepožádáme.

Andělé jsou jemnohmotné, oboupohlavní světelné bytosti, které nemají fyzické tělo. Mají lehčí a rychlejší vibrace a existují v prostoru mezi Nebem a Zemí. Protože mají jemnější vibrace, nejsou pro lidské oko viditelní. Někdy ovšem můžeme své vědomí pozvednout natolik, že je i vidíme. Někdy je můžeme spatřit ve snu nebo při úplné relaxaci.

Anděl strážný

Každý máme jednoho anděla strážného, ale můžeme mít
u sebe i několik duchovních pomocníků - ochránců. Jde
o bytosti, které dosáhly určitého duchovního vývoje a po smrti se dostaly stavu, z něhož se lze vracet do fyzického světa, samozřejmě jako duchovní bytosti
s jasnou myslí a mohou nad někým převzít patronát. V té chvíli je duchovní ochránce postaven mezi strážného anděla a člověka, kterého ochraňuje a vede po cestě životem.

Existuje mnoho druhů andělů. Pro každou oblast života existují andělé. Dále jsou archandělé a přírodní duchové.

Co člověk cítí při kontaktu s anděly?

  • Pocity lásky a míru,
  • teplo (chlad bývá cítit v přítomnosti duchů),
  • někdo může cítit mravenčení,
  • příjemná někdy až omamná vůně,
  • slyšet jemné zvuky, šelest nebo pískání v uších, někdy dokonce povznášející hudbu, zpěv nebo i jasně formulované slova nebo věty,
  • husí kůže a další různé pocity, ale příjemné.

Archandělé

Jsou to bytosti jasného světla a lásky. Mají pod sebou více andělů, kteří jim pomáhají. Archandělé jsou v různých náboženských tradicích považováni za nejvyšší anděly v andělské nebeské hierarchii. Archandělé se stali prvními duchovními učiteli a vůdci lidí. Rovněž jsou všichni léčiteli a mohou hojivě působit na jakékoliv úrovni (fyzické, mentální, emocionální a éterické tělo). Archandělské energie nám nemohou nikdy ublížit ani způsobit škodu. Naopak přijímáním jejich energie nás může posunout až kvantovým skokem na cestě k pokroku v našem každodenním a spirituálním životě.

Archandělů je několik desítek. Nejznámější jsou čtyři: archanděl Michael, archanděl Gabriel, archanděl Rafael a archanděl Uriel.


Výklady andělských karet/poselství zde: