Dr. Bach

Objevitel esencí Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach (1886-1936) byl anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů. Je známý především kvůli své práci s léčivými rostlinami a zanechal po sobě odkaz známý jako "Bachovy květové esence". O tom pojednává i jeho kniha "Dvanáct léčitelů a jiné esence". 
Pracoval jako lékař v nemocnici, ale nikdy se nesmířil s konvenčním způsobem přístupu k pacientovi. Pevně věřil, že nemoc je důsledkem nerovnováhy v člověku samotném a že důležité je léčit především příčinu nemoci, tj. duševní potíže pacienta (emoční stav). Věnoval se homeopatii, která výsledků jeho práce využívá dodnes. Nakonec se ale vydal vlastní cestou a po letech výzkumů předal světu jednoduchý, unikátní a ucelený systém léčení přírodními prostředky - Bachovy květové esence.

1886 - narození E. Bacha v Moseley ve Warwickshiru. 

1912 - ukončení studia medicíny a zahájení vlastní praxe. 
1917 - operace rakoviny, dle lékařů zbývá Bachovi několik měsíců života. 
1919 - nastupuje jako lékař v londýnské Homeopatické nemocnici. 
1928 - objev prvních dvou květových esencí. 
1930 - odchod z londýnské lékařské praxe. 
1934 - usazuje se v Mount Vernon v Oxfordshiru a pokračuje ve výzkumu. 
1936 - dokončuje práci o květových esencích, krátce poté umírá. 

"Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava, nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody, a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít."

                                                                                                                          Edward Bach