Co jsou Bachovky

Jak Bachovy esence fungují 

Květové Bachovy esence fungují jako emoční živina, která obnovuje citovou rovnováhu. Uvolňují emoční schémata a stavy mysli, kde jejich energie a vibrace uvolňuje a uzdravuje negativní emoční stavy a traumata. Tímto dochází k uvolnění potlačeného stavu a jeho přijetí. Vše se přirozeně odplavuje a energeticky zesvětluje. Vidíme naprosto jiným " pozitivním" pohledem a dochází k rovnováze na rovině léčené emoce. Výsledkem je zpracování emoce a vykročení do šťastného stavu mysli a uzdravení!

Negativní emoce člověka jsou rozděleny do 7 skupin ( strach, nejistota, nedostatek zájmu o okolí, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky, stav beznaděje a přílišná péče o druhé ).

Tyto negativní emoce lze dále dělit na další podskupiny, které dohromady obsahují všechny druhy negativních emocí, které mohou člověka ovlivňovat a tím mu bránit v nalezení harmonie, štěstí a také zdraví.


Mezi nejčastější negativní emoce patří:

Konkrétní strachy, které jsme schopni pojmenovat a strach, který neznáme.

Strach o své blízké, strach z neznámého.

Strach z nejistoty nebo selhání.

Strach a paralýza ze strachu nebo strach z osamění, ze selhání, apod.

Nedůvěra sama v sebe, svému úsudku.

Chronická nerozhodnost nebo beznaděj.

Beznaděj po nemocích a neúspěchu. Nechuť do života.

Obecná ztráta zájmu o okolí a dění.

Pocit prázdného života, životní křižovatky pod tíhou negace.

Utíkání od reality. Lpění na minulosti, kde bylo vše lepší...

Rezignace a příjem všeho i toho, co se Vám nelíbí.

Vyčerpanost a únava. Nerespektování svých možností.

Potíže s učením, neschopnost dělat kroky vpřed.

Sebepoškozování, deprese. Melancholie.

Potíže se spánkem. Přetížení myšlenkami.

Nemožnost cítit lásku. Sebestřednost, sebelítost.

Netrpělivost, neklid, workoholismus.

Přehnaný odstup od všeho, neochota pomoci druhým.

Smích maskující bolesti. Pocit neotravovat druhé svým problémem.

Nízká sebedůvěra. Méněcennost.

Sebetrestání, pocit selhání.

Strach se změn. Nenávist, msta.

Duševní a psychická muka.

Přehnaná zodpovědnost. Pocit nezvládání.

Pocit oběti, křivda a nespravedlnost.

Nenávist, agrese.

Nerespektování hranic.

Vlastní ideologie. Majetnické sklony.

Dále různé deprese, stavy bezmoci a další negativní emoce.

Najdete-li v sobě jakoukoliv negativní emoci, nejdete zároveň směr cesty jak se jí zbavit.

Bachova terapie je vhodná i pro malé děti, těhotné a kojící ženy. Dále při hubnutí, pro oblast spaní a spánkových deficitů. V nabídce je také krizová esence, která má mimořádně pozitivní vliv při akutních problémech širokého spektra duševních neduhů a bolestí. 


Více o Bachovkách 

Bachovy květové esence představují velice jednoduchý a účinný systém, který harmonizuje naše emoce a tím také i naše fyzické tělo. Bachovy květové esence obsahují 38 květových esencí, které připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. 39. esence je tzv. Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí.

Filozofií tohoto systému je jeho jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení. Toto se mu nakonec podařilo. Opustil svou dosavadní lékařskou praxi a celou ortodoxní medicínu. Poslední roky svého života strávil léčením svých pacientů pouze za pomocí svých esencí. 

Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči. Mohou ji ale podporovat a  pomocí zlepšení našeho psychického stavu urychlit celkové uzdravování.

Bachovy květové esence působí na to, čemu říkáme negativní emoce - např. strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha, přílišné nadšení, které vede až k fanatismu, apod. Esence nám pomáhají tyto pocity harmonizovat. Dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a rozhodovat bez přehnaných emocí. Umožňují nám postupně odloupnout slupky, které jsme si postupně naskládali, abychom přežili v tomto světě, a tím nám postupně pomáhají odkrývat to, kdo skutečně jsme, jaký je cíl a smysl našeho života a vrátí nám naši odvahu vydat se na svou cestu a uskutečnit své sny a přání.