Co je nemoc

... nejlepší přítel

UDĚLEJ NĚCO MÁLO PRO SVBÉ ZDRAVÍ... NAKONEC ZJISTÍŠ, JAK MOC JSI UDĚLAL ...


Na nemoc mnoho lidí nahlíží jako na svého nepřítele, jako na něco co mu ubližuje a škodí, ale opak je pravdou. 

Hlubším smyslem nemoci je znovu si uvědomit, k čemu nás nutí. Požaduje, abychom vyslechli vnitřní hlas rozumu a změnili se dříve, než bude příliš pozdě. Skutečné léčení neznamená odstraňování příznaků, ale vidění a slyšení podstaty nemoci. Organismus nám totiž pomocí nemoci říká nejen to, že se ubíráme špatným směrem, ale utvrzuje nás také v to, že cesta na které se nacházíme musí být změněna. Jazyk příznaků je jednoduchý a řídí se stále stejnými  zákonitostmi. Jakmile mu porozumíme, získáme moudrost, která nás dovede k uzdravení. 

Bez ohledu na to, ve kterém stádiu se onemocnění nachází, vždy stojí v pozadí nějaký nevyřešený problém. 


ZDRAVOTNÍ VÝKLAD KARET

- podle karet celostní medicíny -

Unikátní terapeutické karty celostní medicíny nám nabízejí rozsáhlé a přesné mapovaní původu všech našich nemocí. Nabízejí hluboké vhledy do kořenu nemoci, a tím jsou schopny výrazně a trvale pomoci při jejich odstranění.  Protože pokud najdete zdroj, propustíte nemoc.


Karty přesně diagnostikují původ nemoci, projev nemoci v oblastech: Bio, Psycho, Socio, Energy a Spirit. Odhalují příznaky nemoci a nabízejí unikátní způsoby léčby na všech lidských rovinách. Protože k úspěšné léčbě je třeba zohlednit VŠECHNY elementy, mentální, emocionální i psychické roviny člověka.

Nabízejí také terapeutické poradenství v oblasti stravy nebo bylinných doplňků.

Celou diagnostiku obdržíte ve vyhotoveném výkladu.

CENA: 799,- Kč - AKCE 299,- Kč


Pro objednání výkladu prosím použijte uvedený formulář. Vybranou platbu prosíme uhraďte na uvedený bankovní účet: 1029060431/6100, do poznámky platby zadejte datum narození nebo jméno. Po přijetí platby Vám zašleme vyhotovený výklad.